Spontánny idealista je kreatívny, živý a otvorene zmýšľajúci človek. Je vtipný a má až nákazlivú chuť do života. Jeho nadšenie a kypiaca energia inšpiruje ostatných a strháva ich za sebou. Teší sa, keď môže byť spolu s inými, a často má doslova zázračnú intuíciu pre ich motiváciu a potenciál. Spontánny idealista je majstrom komunikácie a veľmi zábavný a nadaný umelec. V jeho okolí je zaručená zábava a rozmanitosť. Príležitostne je však v zaobchádzaní s inými trocha príliš impulzívny a môže ich zraňovať, bez toho, aby to skutočne chcel, svojim priamym a niekedy aj kritickým spôsobom.

Tento typ osobnosti je pozorný a bdelý pozorovateľ, jeho pozornosti nič neunikne, čo sa okolo neho deje. V krajných prípadoch inklinuje až k precitlivenosti a prehnanej ostražitosti a vnútorne je stále v pohotovosti. Život je pre neho vzrušujúca dráma plné emocionality. Rýchlo sa však začína nudiť, ak sa veci požadujú opakovane a ak sa požaduje príliš veľa dolaďovacích prác a starostlivosti. Jeho kreativita, vynaliezavosť a originalita sa najlepšie prejavuje pri koncipovaní nových projektov a nápadov - precíznu realizáciu celého zámeru už prenecháva iným. Celkovo spontánny idealista pripisuje veľmi vysokú hodnotu svojej vnútornej a vonkajšej nezávislosti a len neochotne sa podriaďuje. S hierarchiou a autoritami má preto určité problémy.

Spontánny idealista patrí medzi extrovertných idealistov. Preto máš rád prácu v pestro zmiešanej skupine ľudí, ktorí ťa zaujímajú a inšpirujú. Práca v „tichej komôrke“ nie je nič pre teba. Tvoj zmysel pre motiváciou iných je niekedy takmer záhada. Neustále sledujete, čo sa okolo vás deje, a nemáte žiadne problémy, aby ste súčasne s tým vnímali aj všetko možné, alebo aby ste súčasne komunikovali s viacerými ľuďmi.

Vaše nadšenie je pre ostatných nákazlivé, preto si rovnako obľúbený ako aj určujúci celkový tón medzi kolegami a priateľmi vo vašom tíme. Prispieva k tomu prirodzene jazyková pohotovosť a máte citlivé ucho pre nuansy komunikácie s inými. Pre teba je tímovo orientované pracovné prostredie dôležité aj preto, že budeš potrebovať pozitívnu spätnú väzbu a potvrdenie, ako iní ľudia potrebujú vzduch na dýchanie - už len vytiahnuť zo seba všetko potrebné na zachovanie svojho vysokého vlastného ideálu je pre vás jednoducho nemožné.???

Rozmanitosť, výzva a zábava sú dôležité zložky tvojho ideálneho rozsahu pôsobnosti. Rád dostávaš nové podnety, spoznávaš nových ľudí a vždy znova zažívaš prekvapujúce zážitky. Príliš veľa rutiny, príliš veľa dolaďovacích prác a potreba zostávať na veľmi dlhú dobu na tom istom projekte však pre vás nie je to pravé, pretože si „teoretický“ typ osobnosti. Tvoja sila spočíva v kreatívnom riešení problémov, objavovaní nových ciest a možností, konceptualizácii nápadov, nie až tak pri ich konkrétnej realizácii. V ideálnom prípade máš okolo seba schopnejších kolegov (viac „prakticky“ orientovaných), aby si osvojili a realizovali tvoje koncepcie.

Tvoj pracovný priestor by mal byť zvolený v každom prípade tak, aby si vždy mohol rátať s novým vývojom, s ktorým by si bol konfrontovaný a podľa ktorého by si sa mohol hodnotiť. V tvojej profesii, ktorú sa raz naučíš, ktorá ti však bude poskytovať len málo alebo žiadne profesionálne a osobné možnosti ďalšieho vzdelávania, sa preto asi budeš cítiť pravdepodobne nešťastný. Osobitne pre ľudí vášho osobnostného typu sa naozaj oplatí zvážiť radikálnu zmenu povolania. S tým súvisiacimi výzvami si však dokážeš bez problémov poradiť, už len preto, aby si uspokojil svoju zvedavosť a svoju snahu po osobnom rozvoji.


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Spontaneous Idealist.